Velkommen til FODBOLD I Houlkær IF.

Vi tilbyder fodbold i Houlkær for piger og drenge i alle aldre så vidt muligt. Børnene er årgangsopdelte og det er primært forældre der er frivillige ledere og træner for hvert enkelt årgang.

Der trænes og spilles fodbold efter DBU´s retningslinjer for børnefodbold. Trænerne har adgang til DBU trænerkurser, men de er frivillige og der stilles ingen krav om trænerniveau til trænerne.

Det forventes at både spillere og forældre hjælper til omkring deres hold, og at man respekterer hinanden, og vores fælles faciliteter og redskaber, således at det er rart og positivt at være i klubben. Alle voksne med en aktiv rolle omkring børnene bedes om en børneattest.

Aktuelle hold og træningstider kan ses på denne hjemmeside.

Houlkær IF tilbyder alene fodbold op til U12, herefter har vi et klubsamarbejde med Overlund GF, kaldet Eastside. Samarbejdet kan træde i kraft tidligere hvis begge klubber er enige herom.

Eastside går fra U13 piger og drenge op til Master og veteran. Eastside spiller i både Houlkær og Overlund, mere info på fælleshjemmesiden Eastside.dk.

Fra U13 og opad har vi også klubsamarbejde med Viborg FF, kaldet FK Viborg. De bedste af vore spillere udtages til FK Viborg hold og der er et naturligt og godt samarbejde imellem Eastside og FK Viborg.

Houlkær IF tilbyder ”Fodbold Fitness” for mænd. Det er uformel træning og sjov, hvor der ikke spilles kampe og deltages i turnering. Kontakt klubben for mere info.


Der er altid brug for hjælp og er du interesseret i at give en hånd med som frivillig i foreningen, eller har du spørgsmål eller andet du gerne vil i kontakt omkring, så kontakt fodboldudvalget ☺


På fodbold udvalgets vegne

Udvalgsformand

Dorte Sigvardsen

 
 
 
 
 

Fodboldafdelingen anvender et medlemsregistreringssystem/klubmodul, hvor du her på hjemmesiden kan registrere/tilmelde dig eller dine børn til det hold, der måtte være aktuelt, betaling af kontingent foretages ligeledes her på siden.

Du kan få en oversigt over de hold og træningstidspunkter, der tilbydes her i klubben under punktet Holdoversigt.

Når holdet er fundet foretages indmeldelsen under punktet holdtilmelding

For at indmeldelsen kan godkendes skal du foretage følgende 2 ting i klubmodulet.

  1. Oprettelse af bruger profil
  2. Tilmelding til træningshold og betaling

Ønsker du ikke at være medlem af HIF Fodbold længere – er det kun HIFs bestyrelse, som kan deaktivere dit medlemskab. Når dit medlemskab er blevet deaktiveret, stopper opkrævningerne og Dankort informationer slettes.